Privacybeleid Van Dongen Diensten

Welke gegevens heeft Van Dongen Diensten van u en wat gebeurt ermee?

Bent u klant of leverancier van Van Dongen Diensten? Dan worden uw NAW-gegevens en contactgegevens als telefoonnummer en e-mailadres verwerkt, en relevante gegevens zoals bank- en BTW-nummer. Deze gegevens worden verwerkt voor het verrichten van administratieve handelingen die horen bij de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het bijhouden van een administratie (zoals facturatie) en/of de dienstverlening aan u, en om de relatie met u te onderhouden.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij hiervoor een wettelijke plicht is om deze gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld aan accountant en Belastingdienst).

Ondernemers zijn wettelijk verplicht hun administratie 7 jaar te bewaren. Daarom worden uw persoonsgegevens zoals die op overeenkomsten en facturen en in schriftelijke correspondentie staan vermeld, bewaard maar niet langer dan noodzakelijk. Uiteraard zijn er passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neemt u dan contact op. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.